Saint Stanislaus of Jesus and Mary Papczyński
English Polski Deutsch Español Françias Italiano Português

Publications

Books

Lumen Marianorum. Biography of Blessed Stanislaus Papczyński (1631-1701). Published in commemoration of the 300th anniversary of Fr. Stanislaus' passage to eternal life. - Tadeusz Rogalewski, MIC

Lumen Marianorum. Stanislaus Papczynski (1631-1701). Fundador de la Orden de los Marianos e inspirador de la Escuela Mariana de espiritualidad

And That Your Fruit Would Remain

Lest You Remain without Work in the Vineyard of the Lord

Following the Footsteps of the Founder of the Congregation of Marian Fathers

Ojciec Stanisław Papczyński inspiracją dla Pomocników Mariańskich

Kazania o Ojcu Stanisławie Papczyńskim

"Duchowe wskazania"

The Man of God, theological and pastoral essays about Bl. Stanislaus Papczyński

Beato Stanislao Papczyński

The Illustrated Story of Blessed Stanislaus Papczyński

A Saint Who Really Gets It: Life of the Founder of the Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception

Un Santo Que Se Las Trae — Vida del Fundador de la Congrgación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción


Articles

Orędownik zmarłych i sługa konających - Marian Pisarzak, MIC

Marianie — w trosce o zmarłych - Tadeusz Rogalewski, MIC

350-ta rocznica urodzin założyciela marianów sługi Bożego Ojca Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski, MIC

Zakon dusz czyśćcowych - Tadeusz Rogalewski, MIC

Eschatologiczny rys duchowości mariańskiej - Tadeusz Rogalewski, MIC

Aktualność postaci założyciela marianów o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701) - Tadeusz Rogalewski, MIC

Stanisław Papczyński (1631-1701) założyciel marianów - Tadeusz Rogalewski, MIC

Najświętsza Maryja Panna w nauczaniu Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski, MIC

Powołaniowe refleksje na Kopieńcu - Tadeusz Rogalewski, MIC

Radosna wizja życia chrześcijańskiego. Z pism o. Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski, MIC

Eucharystia w życiu i nauce sługi Bożego ojca Stanisława Papczyńskigo - Tadeusz Rogalewski, MIC

Wierny czciciel Założyciela marianów - Tadeusz Rogalewski, MIC

Sylwetka ojca Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski, MIC

Maryja w nauczaniu ojca Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski, MIC

Miłosierdzie Gwiazdą Przewodnią dla świata. Z myśli teologicznej ojca Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski, MIC

Ojciec Założyciel, gorliwy, wierny zakonnik miłujący życie konsekrowane - Tadeusz Rogalewski, MIC

Tajemnica krzyża a życie chrześcijańskie. Z myśli teologicznej o. St. Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski, MIC

Stanisław Papczyński wobec problemów społecznych - Grażyna Karolewicz

Maria Marianorum. Problem chrystotypiczności i eklezjotypiczności maryjnego charyzmatu księży marianów - Adam Sikorski, MIC

Venerável Servo de Deus Pe. Frei Estanislau Papczyński - Basileu Pires, MIC

Obras de Misericórdia nos escritos e na Vida do Padre Estanislau Papczyński, Fundador dos Marianos - Casimiro Krzyzanowski, MIC

Powstanie klasztoru marianów w Goźlinie i ich działalność w parafii radwankowskiej - Mariusz Rombel

O. Stanisław Papczyński na tle swoich czasów - Maria Tarnawska

Szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Maryi. Od ojca Stanisława do arcybiskupa Jerzego - Vaclovas Aliulis, MIC

Mód Udział w Procesie Beatyfikacyjnym o. Stanisława Papczyńskiego - Wacław Makoś, MIC


Bibliography of the Writings of Fr. Papczyński and Works Pertaining to His Life
(English PDF)