Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Obelisk w Podegrodziu upamiętnia miejsce w którym stał dom rodzinny
o. Papczyńskigo.