Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Jarosław—kościół i kolegium jezuitów. W tym kolegium o. Stanisław studiował od połowy maja do końca lipca 1646 r.