Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Podoliniec—kościół i kolegium pijarów z roku 1642. Ojciec Papczyński wielokrotnie przebywał w tym miejscu.