Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Podoliniec—wnętrze kościoła z wielkim obrazem przedstawiającym św. Stanisława biskupa.