Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Rzeszów—kościół i kolegium pijarów. Tu o. Papczyński pracował jako nauczyciel retoryki.