Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Warszawa—obraz Matki Boskiej Łaskawej, dawniej znajdujący się w kościele pijarów. O. Papczyński jako pijar był moderatorem bractwa maryjnego, które szczególną czcią otaczało ten wizerunek.