Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Warszawa—kościół jezuitów, w którym znajduje się obraz Matki Boskiej Łaskawej.