Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Ponorama Mikulova w Czechach. Dawniej niemieckiego Nicolsburga. W tym średniowiecznym mieście o. Papczyński zatrzymał się na krótko w klasztorze pijarów w drodze z Rzymu do Polski 1668 roku.