Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Barokowy kościół i klasztor pijarów w Prievidzy z drugiej połowy XVII w. O. Papczyński był tu więziony przez kilka miesięcy 1670 roku.