Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Słynący łaskami obraz Matki Bożej z Puszczy Mariańskiej. Dar papieża Urbana VIII (1624-1644) dla Adama Karskiego, który umieścił go w swojej kaplicy domowej w Luboczy. Przed tym wizerunkiem w kaplicy Karskich w 1671 r. o. Papczyński przyoblekł się w biały habit, deklarując wolę założenia zakonu Niepokalanej.