Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Chojnata—kościół z 1653 r., w którym podczas kazania o. Papczyński przekazał wiadomość o oglądanym w wizji zwycięstwie odniesionym 11 listopada 1673 r. przez Jana III Sobieskiego pod Chocimiem.