Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Góra Kalwaria—Wieczernik, figura o. Papczyńskiego dłuta Andrzeja Kossa 1984-1985.