Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca związane ze Stanisławem Papczyńskim

Goźlin—ołtarz główny w kościele z obrazem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.