Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński
English Polski Deutsch Español Françias Italiano Português

Zgoda Papieża na beatyfikację założyciela marianów

Dnia 16 grudnia 2006 roku Ojciec Święty Benedykt XVI upoważnił Kongregację Spraw Świętych do ogłoszenia dekretu o cudzie za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Przed ponad 14 laty Jan Paweł II potwierdził świętość jego życia poprzez ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót.

Podczas audiencji dla kardynała Jose Saraivy Martinsa Benedykt XVI wyraził zgodę na ogłoszenie dekretów o cudach, męczeńskiej śmierci bądź heroiczności cnót osiemdziesięciorga sześciorga kandydatów na ołtarze. Jest w tym gronie troje Polaków.

Oprócz założyciela marianów to błogosławiony Szymon z Lipnicy, bernardyn, urodzony w Lipnicy ok. 1439 i zmarły w Krakowie 18 lipca 1482 roku podczas szalejącej tam zarazy oraz współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego Celinę Borzęcką (1833-1913).

Inni kandydaci na ołtarze to m. in. siedemdziesięcioro duchownych zamęczonych podczas wojny domowej w Hiszpanii, kubański bonifrater Jose Olallo Valdes (1820-1889) i węgierski nowicjusz jezuitów Stefan Kaszap (1916-1935).

Decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI otwiera drogę do oczekiwanej przez nas przez blisko trzy wieki beatyfikacji naszego Założyciela. Dzielimy się tą radosną wiadomością z Wami i prosimy wszystkich o modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Stanisława Papczyńskiego oraz o owocne do niej przygotowanie.