Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński
English Polski Deutsch Español Françias Italiano Português

"Inspectio cordis" bł. Stanisława z komentarzem


Nakładem Prowincjalnej Komisji Historii i Duchowości Marianów ukazała się czwarta już pozycja w serii wydawniczej "Źródła Mariańskie". Jest nią dzieło bł. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego "Wejrzenie w głąb serca" (łac. "Inspectio cordis") z wprowadzeniem, które stanowi komentarz teologiczno-ascetyczny ks. Andrzeja Pakuły MIC pt. "Idea doskonałości zakonnej w Inspectio cordis Stanisława Papczyńskiego".

"Inspectio cordis" to zbiór rozmyślań na niedziele, święta, wspomnienia liturgiczne oraz na różne tematy. Dzieło to nie doczekało się wydania drukiem za życia Założyciela marianów. Po raz pierwszy w tłumaczeniu polskim zostało wydane w zbiorze wszystkich pism bł. Stanisława pt. "Pisma zebrane" (Warszawa 2007). Seria "Źródła Mariańskie" prezentuje poszczególne dzieła mariańskiego zakonodawcy (w przyszłości będą to także pisma innych autorów) poprzedzone naukowym komentarzem. Redaktorami serii są księża Andrzej Pakuła MIC i Kazimierz Pek MIC.Dotychczas w serii ukazały się poszczególne pozycje: