Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński
English Polski Deutsch Español Françias Italiano Português

Rzym, 30 kwietnia 2012 r.
Prot. n. 74/2012

Komunikat Przełożonego Generalnego
dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego
skierowany do Stowarzyszenia
Apostołów Eucharystycznych Bożego Miłosierdzia.

Niniejszym pragnę zakomunikować, że Penitenzjaria Apostolska w dniu 30 marca 2012 r. udzieliła in perpetuum członkom Stowarzyszenia Apostołów Eucharystycznych Bożego Miłosierdzia (prot. n. 1282/11/I) możliwości uzyskania odpustu zupełnego z okazji corocznej celebracji wspomnienia bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego przypadającego na 18 maja, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca Świętego) odnawiając, przynajmniej prywatnie, obietnice wiernego zachowywania Statutów Stowarzyszenia Apostołów Eucharystycznych Bożego Miłosierdzia.

Niniejszy komunikat wraz z tekstem odpowiedniego dekretu proszę podać do wiadomości zainteresowanym osobom.


Ks. Andrzej Pakuła, MIC
Przełożony Generalny

Ks. Zbigniew Piłat, MIC
Sekretarz Generalny