Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński
English Polski Deutsch Español Françias Italiano Português

Polska: Komunikat o zakończeniu procesu diecezjalnego potrzebnego do kanonizacji bł. Stanisława Papczyńskiego


W siedzibie Kurii Diecezji Ełckiej w Polsce w dniu 30 kwietnia 2014 r. Jego Ekscelencja Jerzy Mazur, Biskup Ełcki zamknął proces o domniemanym cudownym uzdrowieniu za przyczyną błogosławionego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Sprawa dotyczyła osoby, której stan, po dłuższym czasie intensywnego i wielokierunkowego leczenia szpitalnego, uznano za beznadziejny. Poinformowana o tej sytuacji rodzina, rozpoczęła z kilkoma przyjaciółmi odmawianie nowenny o zdrowie hospitalizowanej osoby za przyczyną bł. Stanisława Papczyńskiego. Stan chorej szybko się poprawiał już w czasie nowenny, tak że wkrótce została przeniesiona z oddziału intensywnej terapii a później opuściła szpital, bez widocznych dla zdrowia śladów przebytej choroby.

Decyzją biskupa ełckiego Jerzego Mazura proces rozpoczął się 16 listopada 2012 r. Na pierwszej sesji zaprzysiężono Trybunał, w skład którego weszli: delegat biskupa, promotor sprawiedliwości, dwóch notariuszy, doręczyciel pism i lekarz biegły. Złożyli oni przysięgę, że sumiennie wypełnią powierzony im obowiązek oraz zachowają tajemnicę co do samego przypadku, osób i przebiegu procesu. W ciągu półtora roku Trybunał spotkał się 24 razy. W tym czasie przesłuchano między innymi uzdrowioną osobę, świadków z jej rodziny i uczestniczących w jej leczeniu. Opracowano dokumentację medyczną, sporządzono odpowiednie odpisy i tłumaczenia.

W czasie ostatniej, publicznej sesji 30 kwietnia 2014 r. bp Jerzy Mazur uznał, że proces został przeprowadzony zgodnie z prawem kościelnym. Podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie na różnych jego etapach, za rzetelną, dokładną i cierpliwą pracę. W odpowiednich teczkach zamknięto wszystkie dokumenty i opatrzono lakowymi pieczęciami. Część dokumentacji pozostanie w Archiwum Kurii Ełckiej – nie wolno jej otwierać bez pozwolenia watykańskiej Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych. Odpisy i tłumaczenia dokumentacji procesowej, wraz z innymi przewidzianymi przez prawo kościelne pismami, zostaną przewiezione w ciągu kilku dni do Watykanu i przekazane Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Po otwarciu dokumentacji i stwierdzeniu prawomocności procesu ełckiego rozpocznie się tzw. etap rzymski. Prawo kościelne nakazuje w trakcie trwania procesu zachowanie tajemnicy co do badanego przypadku i przebiegu czynności prawnych.

Warto przypomnieć, że 16 września 2007 r w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu odbyła się beatyfikacja o. Stanisława Paczyńskiego, której w imieniu papieża Benedykta XVI przewodniczył kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Beatyfikacja odbyła się w oparciu o wcześniej stwierdzoną heroiczność cnót i cud dotyczący uzdrowienia chorej matki i nienarodzonego dziecka. Proces na temat cudu był prowadzony w Kurii Biskupiej w Ełku w latach 2003-2006 i później był kontynuowany w Rzymie. W uroczystościach beatyfikacyjnych wzięło udział około stu kardynałów, arcybiskupów i biskupów, kilkuset księży i osób konsekrowanych oraz około 100 tysięcy wiernych przybyłych z tej okazji do Lichenia z całej Polski oraz ze wszystkich krajów świata w których posługują marianie. Stale rośnie grono osób znających życie, nauczanie i dzieło bł. o. Stanisława Papczyńskiego oraz wiernych oddających mu cześć i zwracających się do niego w różnorakich potrzebach.

Dziękując Panu Bogu za osobę bł. Stanisława Papczyńskiego oraz za sprawne przeprowadzenie procesu diecezjalnego, prośmy Ducha Świętego o naszą świętość i o zgodne z wolą Bożą kontynuowanie procesu w Watykanie.

Warszawa, 3 maja 2014 r.

ks. Paweł Naumowicz MIC, wicepostulator