Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński
English Polski Deutsch Español Françias Italiano Português

Powstaje drugi film o bł. Stanisławie Papczyńskim


Ekipa filmowców pracująca nad kolejnym filmem o bł. Stanisławie Papczyńskim powróciła na Sądecczyznę, by kręcić kolejne sceny do powstającego dokumentu. Przypomnijmy, że pierwszy film ze scenami fabularyzowanymi powstał na zlecenie Zgromadzenia Księży Marianów. Film w reżyserii Agnieszki Dzieduszyckiej-Manikowskiej wyemitowała po raz pierwszy TVP1 w Niedzielę Palmową 20 marca 2016 r. Więcej informacji o tworzeniu wyżej wymienionych filmów w rodzinnych stronach Założyciela mariańskiej wspólnoty można znaleźć w wydaniu internetowym regionalnego miesięcznika Ziemi Sądeckiej „Sądeczanin" :

https://sadeczanin.info/wiadomości/filmowcy-w-skansenie-chałupa-z-gostwicy-domem-rodzinnym-przyszłego-świętego-z-podegrodzia