Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Kamerun: Historia budowy ko?cio?a pw. b?. Stanis?awa Papczy?skiego

ks. Krzysztof Pazio MIC (marianie.pl)

Wylewanie posadzki