Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Uroczysto?? po?wi?cenia ko?cio?a pw. b?. Stanis?awa Papczy?skiego

s. Leonarda Klim (marianie.pl)

Blogoslawienstwo relikwiarzem