Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński
English Polski Deutsch Español Françias Italiano Português

Publikacje

Książki

Lumen Marianorum. Stanislaus Papczynski (1631-1701). Fundador de la Orden de los Marianos e inspirador de la Escuela Mariana de espiritualidad

I aby owoc wasz trwał

Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej

Śladami Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów

Ojciec Stanisław Papczyński inspiracją dla Pomocników Mariańskich

Kazania o Ojcu Stanisławie Papczyńskim

"Duchowe wskazania"

Mąż Boży, Szkice teologiczno-duszpasterskie o ojcu Stanisławie Papczyńskim

Beato Stanislao Papczyński

The Illustrated Story of Blessed Stanislaus Papczyński

A Saint Who Really Gets It: Life of the Founder of the Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception

Un Santo Que Se Las Trae — Vida del Fundador de la Congrgación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción


Artykuły

Orędownik zmarłych i sługa konających - Marian Pisarzak, MIC

Marianie — w trosce o zmarłych - Tadeusz Rogalewski MIC

350-ta rocznica urodzin założyciela marianów sługi Bożego Ojca Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski MIC

Zakon dusz czyśćcowych - Tadeusz Rogalewski MIC

Eschatologiczny rys duchowości mariańskiej - Tadeusz Rogalewski MIC

Aktualność postaci założyciela marianów o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701) - Tadeusz Rogalewski MIC

Stanisław Papczyński (1631-1701) założyciel marianów - Tadeusz Rogalewski MIC

Najświętsza Maryja Panna w nauczaniu Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski MIC

Powołaniowe refleksje na Kopieńcu - Tadeusz Rogalewski MIC

Radosna wizja życia chrześcijańskiego. Z pism o. Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski MIC

Eucharystia w życiu i nauce sługi Bożego ojca Stanisława Papczyńskigo - Tadeusz Rogalewski MIC

Wierny czciciel Założyciela marianów - Tadeusz Rogalewski MIC

Sylwetka ojca Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski MIC

Maryja w nauczaniu ojca Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski MIC

Miłosierdzie Gwiazdą Przewodnią dla świata. Z myśli teologicznej ojca Stanisława Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski MIC

Ojciec Założyciel, gorliwy, wierny zakonnik miłujący życie konsekrowane - Tadeusz Rogalewski MIC

Tajemnica krzyża a życie chrześcijańskie. Z myśli teologicznej o. St. Papczyńskiego - Tadeusz Rogalewski MIC

Stanisław Papczyński wobec problemów społecznych - Grażyna Karolewicz

Maria Marianorum. Problem chrystotypiczności i eklezjotypiczności maryjnego charyzmatu księży marianów - Adam Sikorski MIC

Venerável Servo de Deus Pe. Frei Estanislau Papczyński - Basileu Pires MIC

Obras de Misericórdia nos escritos e na Vida do Padre Estanislau Papczyński, Fundador dos Marianos - Casimiro Krzyzanowski MIC

Powstanie klasztoru marianów w Goźlinie i ich działalność w parafii radwankowskiej - Mariusz Rombel

O. Stanisław Papczyński na tle swoich czasów - Maria Tarnawska

Szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Maryi. Od ojca Stanisława do arcybiskupa Jerzego - Vaclovas Aliulis MIC

Mód Udział w Procesie Beatyfikacyjnym o. Stanisława Papczyńskiego - Wacław Makoś MIC


Bibliografia dzieł Stanisława Papczyńskiego i opracowań na jego temat
(po polsku PDF)